1. Polska 26 lotów
2. Hiszpania 14 lotów
3. Niemcy 9 lotów
4. Włochy 8 lotów
5. Norwegia 4 loty
6. Belgia 3 loty
7. Finlandia 2 loty
8. Francja 2 loty
9. Portugalia 2 loty
10. Wielka Brytania 2 loty
11. Węgry 2 loty